Sukces to Twoje przeznaczenie
Nie czekaj - zacznij działać i rozwijać swoje umiejętności
Sukces to Twoje przeznaczenie
Podnieś swoje kwalifikacje, korzystając z naszych szkoleń w Strefie Studenta!
Sukces to Twoje przeznaczenie
Dołącz do nas na Facebook-u
Szkolenie ISO 14001
Zostań audytorem i pełnomocnikiem Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001

Audytor wewnętrzny ds. Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001

Cel szkolenia :

Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia

funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Szkolenie jest zakończone

egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia.

 

Program ramowy szkolenia:

1. Podejście procesowe

2. Charakterystyka standardów serii ISO 9000

3. Analiza i interpretacja wymagań normy ISO 9001

4. Audyt - weryfikacja Systemu Jakości ISO 9001 za pomocą audytu jakości

·         Cele audytów, rodzaje audytów, procedura audytu

5. Planowanie i przygotowanie audytu

·         Opracowywanie list kontrolnych

·         Ćwiczenia dotyczące tworzenia list kontrolnych

6. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu

·         Zasady prowadzenia badania na miejscu

·         Audyt w kontekście podejścia procesowego

·         Definicja i identyfikacja niezgodności

·         Formułowanie i dokumentowanie niezgodności

·         Działania korygujące i zapobiegawcze

·         Ćwiczenia dotyczące określania niezgodności oraz wskazywania możliwości doskonalenia procesów

7. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością

8. Prowadzenie wywiadów audytowych

·         Zachowania i postawy, motywacja, „analiza stanów ja”

·         Rozmowa z wykorzystaniem analizy transakcyjnej

·         Ćwiczenia dotyczące przeprowadzania rozmowy audytowej

9. Najczęstsze niezgodności w Systemach Zarządzania Jakością, najczęstsze błędy popełniane przez audytorów

10. Podsumowanie, pytania

11. Test 

 

Organizacja szkolenia :

Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z

ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu

otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.