Sukces to Twoje przeznaczenie
Nie czekaj - zacznij działać i rozwijać swoje umiejętności
Sukces to Twoje przeznaczenie
Podnieś swoje kwalifikacje, korzystając z naszych szkoleń w Strefie Studenta!
Sukces to Twoje przeznaczenie
Dołącz do nas na Facebook-u
Szkolenie ISO 14001
Zostań audytorem i pełnomocnikiem Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001

Lider Lean Manufacturing

Cel szkolenia :

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Lidera Lean Manufacturing oraz pracy na innych stanowiskach związanych z Lean Manufacturing np.: koordynator Lean, Specjalista ds. Kaizen, Specjalista ds. Lean .  Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, uczestnicy poznają metodologię i narzędzia Lean Manufacturing oraz Kaizen. Uczą się usprawniać procesy : identyfikować straty (muda), organizować stanowiska pracy, planować produkcję bez strat. Zostają także przygotowani do wdrożenia Lean Manufacturing. Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Program ramowy szkolenia:

1.Wprowadzenie do Lean Manufacturing. Podstawowe pojęcia.

2.Rodzaje strat i ich identyfikacja.

3.Narzędzia Lean Manufacturing.

4.Organizacja pracy, porządek i standaryzacja – 5S

5.Planowanie produkcji zgodnie z JIT, Kanban i Heijunka. 

6.Ciągłe doskonalenie poprzez drobne usprawnienia- KAIZEN

7.Utrzymanie ruchu – TPM

8.Szybkie przezbrojenia- SMED

9.Mapowanie strumienia wartości- Value Stream Mapping

10.Kwestie jakości:

  • Jidoka,
  • Poka Yoke,
  • Andon.

11.Wdrażanie Lean Manufacturing – przygotowanie i przebieg.

12.Ćwiczenia.

13.Egzamin testowy.

 

Organizacja szkolenia :

Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, którego pozytywne zaliczenie, uprawnia do otrzymania Certyfikatu. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.